Ceapacháin Aire gan Gaeilge Cáinte mar “Díoma”/Appointment of Minister without Irish slammed as “Disappointing”

Is “díoma” é duine gan Gaeilge a cheapadh an tríú uair as a chéile mar Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a deir iarrthóir de chuid an Chomhaontas Glas inniu. Deir Peadar Ó Caomhánaigh, a d’ainmnigh an pairtí mar iarrthóir i mBaile Átha Cliath Thiar Lár sa chéad toghchán eile ag tosach Mhí na Samhna, gur comhartha é den easpa measa atá ag Fine Gael do streachailt na Gaeltachta agus don teanga.

“Is cosúil go bhfuil sé intuigthe anois go gceapann Fine Gael go bhfuil an Ghaeilge go deas, ach nach bhfuil orthu bheith dairíre fúithi agus ceannaireacht a léiriú ag bord na comhaireachta.”, arsa an Caomhánach, “ Is dóthain, dar leo, gur leor aire sóisearach le Gaeilge, nó scaití le fonn foghlama, a cheapadh chun stiúr a thabhairt don teanga; ach nuair a thagann sé go dtí an aireacht í féin, níl sé chomh tábhachtach cothrom na féinne a thabhairt don teanga.”

Ceapadh an Teachta Dála céaduaire Josepha Madigan ina hAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inné, ag briseadh le traidisiún gan Teachtaí gan taithí a cheapadh ina n-airí sinsireacha, ach deir an Caomhánach nach bhfuil baint aige seo lena ghearáin.

“Is cuma más seo an chéad uair, nó an deichiú, do Josepha Madigan bheith sa Dáil.”, ar sé, “Glacaim leis go bhfuil cumas léirithe aici chun post chomh tábhachtach a fháil. Ach ní hé seo an bealach le déileáil le géarchéim na Gaeltachta. Is díoma mór é seo agus an teanga í fein in am an ghátair.”

CRÍOCH

It is “disappointing” that a TD without competence in the Irish language has been appointed for the third successive time as Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, according to a Green Party general election candidate. Peter Kavanagh, whom the party named as their candidate in Dublin Mid West at the beginning of November, said that the appointment was an indication of the level of disrespect Fine Gael show for the issues facing Gaeltacht areas and the Irish language.

“It would appear that Fine Gael think Irish is quite nice, but that they do not have to take it seriously and show any commitment or leadership at the cabinet table,” said Kavanagh, “They feel it is sufficient to appoint a junior minister with some ability in the language, or sometimes just an interest in learning Irish, to fight the language’s corner; but when it comes to senior ministries, it is not seen as important to place the Irish language on an equal footing.”

First-time TD Josepha Madigan was appointed Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht yesterday, breaking an unofficial tradition of not appointing first-term deputies to senior cabinet posts. Kavanagh says that this is irrelevant.

“It doesn’t matter if it’s Deputy Madigan’s first term, or tenth term, in the Dáil,” he said, “I assume she has shown some ability, given that she has commanded such an important cabinet post. But this is not the way to deal with the crisis facing Gaeltacht areas. At a time when the language itself is in need, this is disappointing.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *