Comhaontas Glas: Ní féidir leis an Rialtas neamhaird a thabhairt ar an éileamh atá ar oideachas trí Ghaeilge

Chuir an Comhaontas Glas fáilte roimh chinneadh a d’fhoilsigh an Coimisinéir Teanga inniu gur sháraigh Roinn an Oideachais agus Scileanna an dlí nuair nár thug siad riachtanais teanga san áireamh agus iad ag aimsiú patrún nua scolaíochta.
 
Agus an Comisinéir Teanga ag seoladh Tuarascáil Bhliaintiúil 2017, dúirt Peadar Ó Caomhanaigh, urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais, “Os rud é go seolfadh beagnach ceathrú de thuistí a bpáistí chuig Ghaeilscoil dá mbeadh an rogha acu, ach nach bhfuil ach 8.3% de bhunscoileanna rite trí mheán na Gaeilge, is nóiméad cinniúnach é seo i stair an oideachais in Éirinn. Is cearta bunúsacha iad cearta teanga agus is sárú scannalach de na cearta sin é an chinneadh a thóg an Roinn gan freastal ar éileamh an 733 teaghlach a lorg Gaelscoil I dTuaisceart Chathair Átha Cliath.”
 
Bíonn scoileanna lán-Ghaeilge ró-éilithe go minic agus bíonn ar dhaltaí taisteal i bhfad ón mbaile nó freastal ar scoileanna Béarla nuair nach bhfuil oideachas trí Ghaeilge ar fáil dóibh. Dúirt an Caomhánach nach cóir don staid seo leanúint ar aghaidh. 
 
“Ba chóir go mbeadh sé, agus is cosúil go bhfuil sé, de chearta ag gach áitritheoir in Éirinn – is cuma cén bhunús, reiligiúin nó cúlra culthúrtha – rochtain a bheith acu ar oideachas sa phríomhtheanga náisiúnta, agus leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le hillteangachas, a bhfuil neart fianaise ann fúthú. Fáiltímid roimh an gcinneadh ón gCoimisinéir, agus roimh an athrú meoin ón Roinn maidir leis an nGaelscoil I nDrum Chonrach agus Marino. An t-aon freagra ar ró-éileamh na nGaelscoileanna ná tuilleadh Gaelscoileanna, seachas srianta níos dochta ar oideachas lán-Ghaeilge”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *