Kavanagh named as Green Party Irish Language Spokesperson

(English language version below)

D’fhógair an Comhaontas Glas inniu gur ceapadh Peadar Ó Caomhánaigh, ar a mbronnfar Gradam Ghlór na nGael 2018 an mhí seo chugainn, mar urlabhraí Gaeilge an pháirtí. Tá an Caomhánach, atá 33 bliana d’aois, cheana féin roghnaithe mar iarrthóir olltoghchána don pháirtí sa dháilcheantar Baile Átha Cliath Thiar Lár. Is comhbhunaitheoir den togra pobail “Pop Up Gaeltacht” é an Caomhánach, mar aon le craoltóir deonach ar Raidió na Life agus ball de bhord stiúrtha an ghrúpa Muintir Chrónáin ina bhaile dhúchais Cluain Dolcáin.

“Is cúis iontach mórtais domsa bheith ceaptha mar urlabhraí Gaeilge an pháirtí,” a deir sé, “Bhí polasaí láidir Ghaeilge an pháirtí, agus an tabhacht a leag an Comhaontas Glas ar an nGaeilge, I measc na bpríomhfáthanna gur imigh mé leofa siúd ar an gcéad lá riamh. Tá an Ghaeilge faoi bhrú I gcónaí, agus tá an Ghaeltacht go mór in am an ghátair mar a fheictear dúinn ó thorthaí an deanáirimh agus easpa maoinithe sna cheantair chéanna.”

“Tá sé in am do phobail na teanga, agus is pobail éagsúla atá ag baint léi, mar aon le laon teanga ar domhain, an fód a sheasamh agus cearta a éileamh i leith oideachais trí Ghaeilge, infrastruchtúr cuí do na Gaeltachtaí, agus cothrom na féinne ó thaobh chaidrimh leis an Stáit. Is ionainn cearta teanga agus cearta daonna, agus is é an Comhaontas Glas an páirtí is mó a thacaíonn le cearta na nGael a slí féin a lorg sa saol trí pé theanga oifigiúil a roghnaíonn siad.”

Dúirt Ceannaire an Chomhaontais Ghlas, an Teachta Dála Éamon Ryan go raibh áthas air an Caomhánach a ainmniú mar urlabhraí. “Is cuid lárnach den fhéiniúlacht Éireannach í an teanga náisiúnta agus tá ionadaí an-mhaith againn i bhfoirm Pheadair. Léirigh sé a chruthaíocht mar chomhbhunaitheoir an Phop Up Gaeltacht, agus táimid ag súil go ndéanfadh sé amhlaidh ag cur polasaí forchéimnitheach Ghaeilge an Chomhaontais Ghlas chun cinn.”


Glór na nGael Award Winner named as Green Party Irish Language Spokesperson

Peadar Ó Caomhánaigh ag Bar Rua
Peadar Ó Caomhánaigh ag Bar Rua

The Green Party announced today that Peter Kavanagh, who will be awarded Gradam Ghlór na nGael for his efforts to promote the Irish Language In a ceremony next month, will be appointed as the party’s Irish Language spokesperson. Kavanagh (33) was announced last December as the party’s general election candidate in Dublin Mid West. He is a co-founder of the popular community project “Pop Up Gaeltacht” and a volunteer broadcaster with Raidió na Life, as well as a member of the board of Muintir Chrónáin, an organisation that promotes the Irish Language in his hometown of Clondalkin.

“It is a massive honour to be named Irish Language Spokesperson for the Green Party,” Kavanagh said, “The party’s progressive and robust Irish language policy, along with the way the party has always placed great importance on the language, were among the reasons for my joining the Greens in the first place. Irish is under great pressure, as ever, and the Gaeltacht has reached a crisis point, as we can see from census results and the lack of investment in Gaeltacht areas.

“It is time for Irish language communities, and we are talking about distinct and disparate language communities, to stand up and demand their rights when it comes to education through Irish, appropriate investment in Gaeltacht infrastructure and equal rights in communications with the State. To us in the Green Party, language rights are human rights, and we are, and will continue to be the party that most supports the rights of Irish speakers to plough their own furrow in life, through whichever official language of the State they desire.”

Green Party Leader Eamon Ryan TD said he was very happy to name Kavanagh as Irish Language Spokesperson. “The Irish language is central to Irish identity as our national language, and we have a very good advocate for the language in Peter Kavanagh. He has proven his creativity as co-founder of Pop Up Gaeltacht and we hope he can bring the same enthusiasm and creativity to bear while presenting our progressive approach to the Irish Language.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *